Onderhoudplan ‘De Griek’ te Ede

Voor appartementengebouw ‘De Griek’ in Ede hebben wij in opdracht van VVE beheerder Fides een Meerjaren Onderhoud Plan opgesteld voor dit markante woongebouw. Wij werken hierbij volgens de NEN 2767, en brengen alle onderhoudsgevoelige onderdelen in beeld. Op deze manier wordt “vergeten onderhoud” voorkomen, zodat er geen onverwachte grote kostenposten ontstaan die niemand had voorzien. Bovendien bespaart het op tijd en efficiënt uitvoeren van onderhoud uiteindelijk veel geld, omdat onnodige herstelkosten worden voorkomen.

Opgeleverd: mei 2015

Wij verzorgden: Meerjaren Onderhoud Plan

Meerjaren Onderhouds Plan De Griek te Ede

Wij zijn er voor de hele levensloop van uw pand!

Van de Beek Bouwadvies is de bouwkundig adviseur die u nodig heeft.
Wij onderscheiden ons door eerst naar u te luisteren en ons in uw vraag te verplaatsen, zodat we maatwerk kunnen bieden

  • 1. Van Idee tot Ontwerp

  • 2. Voorbereiding en Uitvoering

  • 3. Beheer en Onderhoud

  • 4. Renovatie en Herbestemming

Compleet bouwkundig adviespakket

Er zullen wel eens momenten komen dat u het niet meer alleen kunt. In dat geval bieden wij graag onze kennis en ervaring aan om op te leunen. Om deze reden bieden wij u een compleet bouwkundig adviespakket aan, waarbij u één aanspreekpunt heeft en uw zorgen en aandachtspunten door ons uit handen genomen worden, en in een overzichtelijk plan gerangschikt worden. Wij gaan daarbij niet snel een uitdaging uit de weg.

Wij ondersteunen aannemers, architectenbureaus en vastgoedeigenaars, maar ook particulieren bij de realisatie van alle mogelijke bouwprojecten, van een eenvoudig dakkapel tot het ingewikkelde proces van een ziekenhuis. Van tekenwerk voor een omgevingsvergunning tot bouwbegeleiding, maar ook voor een bouwtechnische keuring, energiebesparingsadvies of onderhoudsplan zijn wij u graag van dienst.

Meer over ons adviespakket
Compleet bouwkundig adviespakket