Omgevingsvergunning

Van de Beek Bouwadvies kan u helpen met alle aanvragen voor de omgevingsvergunning voor uw bouwplan.
Behalve het bouwkundig tekenwerk kunnen wij ook alle overige benodigde bescheiden voor u verzorgen, zoals constructieberekening, EPC-berekening, ventilatieberekening, daglichtberekening, veiligheidsplan en bodemonderzoek.
Bovendien kunnen wij elk plan uitgebreid aan het Bouwbesluit toetsen, en zijn wij ook uitstekend op de hoogte hoe een bestemmingsplan in elkaar steekt.
Wist u dat u zelf ook alvast kunt checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Kijk hier!

De vroegere bouwvergunning met alle bijkomende vergunningen (brandveilig gebruik, bestemmingswijzing, ruimtelijke ordening, sloopvergunning, kapvergunning, inritvergunning e.d.), zijn per 1 oktober 2010 samengevoegd in de omgevingsvergunning.

Wij zijn er voor de hele levensloop van uw pand!

Van de Beek Bouwadvies is de bouwkundig adviseur die u nodig heeft.
Wij onderscheiden ons door eerst naar u te luisteren en ons in uw vraag te verplaatsen, zodat we maatwerk kunnen bieden

  • 1. Van Idee tot Ontwerp

  • 2. Voorbereiding en Uitvoering

  • 3. Beheer en Onderhoud

  • 4. Renovatie en Herbestemming

Compleet bouwkundig adviespakket

Er zullen wel eens momenten komen dat u het niet meer alleen kunt. In dat geval bieden wij graag onze kennis en ervaring aan om op te leunen. Om deze reden bieden wij u een compleet bouwkundig adviespakket aan, waarbij u één aanspreekpunt heeft en uw zorgen en aandachtspunten door ons uit handen genomen worden, en in een overzichtelijk plan gerangschikt worden. Wij gaan daarbij niet snel een uitdaging uit de weg.

Wij ondersteunen aannemers, architectenbureaus en vastgoedeigenaars, maar ook particulieren bij de realisatie van alle mogelijke bouwprojecten, van een eenvoudig dakkapel tot het ingewikkelde proces van een ziekenhuis. Van tekenwerk voor een omgevingsvergunning tot bouwbegeleiding, maar ook voor een bouwtechnische keuring, energiebesparingsadvies of onderhoudsplan zijn wij u graag van dienst.

Meer over ons adviespakket
Compleet bouwkundig adviespakket